Adobe Dreamweaver(dw) cc 2020文版

教程:
1、下载解压缩,得到adobe dreamweaver cc 2020版,

2、安装软件前将电脑的网络断开

3、双击“Set-up.exe”开始安装软件,选择简体中文语言,安装位置建议为默认,当然也可以自行更改;

4、安装完成,就可以使用了,资源地址:Adobe Dreamweaver(dw) cc 2020文版
Adobe Dreamweaver(dw) cc 2020文版

猜你喜欢

转载自blog.51cto.com/14871162/2514512